• KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

   • Bài 14: Các chức năng của một công ty chứng khoán

    Theo Nghị định 48/CP của chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK) thì một công ty chứng khoán (CTCK ) có thể hoạt động trong 5 lĩnh vực sau: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư và quản lý danh mục đầu tư. 

    Khi khách hàng đưa ra lệnh mua hoặc bán chứng khoán thì công việc của bộ phận nghiệp vụ bắt đầu - tức là cả một guồng máy hoạt động nhằm làm cho lệnh đó được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm chi phí nhất.

    Chúng ta bắt đầu xem xét hậu trường của một CTCK, nhằm hiểu rõ ai làm gì và các quy trình hoạt động trong CTCK ra sao.

    Một CTCK tương tự như công ty sản xuất trong đó sản phẩm của nó chính là dịch vụ mà nó cung cấp cho khách hàng, do đó có các chức năng chính như sau:

    Chức năng tiếp thị và bán hàng

    Tiếp thị nhằm tìm hiểu công chúng đầu tư ưa thích loại chứng khoán nào để từ đó đưa ra được chiến lược cổ phiếu sản phẩm phục vụ khách hàng (như cổ phiếu, trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ...).

    Công việc bán hàng tiếp bước, sau khi việc tiếp thị hoàn thành và CTCK sẽ chào khách hàng những chứng khoán đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của họ.

    Chức năng "sản xuất"

    Khi nhà môi giới tiến hành một thương vụ thì quy trình thực hiện giao dịch được tiến hành. Việc một giao dịch được xử lý như thế nào là quan trọng nhất vì nó chứng minh cho khách hàng thấy tính chuyên nghiệp của CTCK.

    Chức năng hành chính, hỗ trợ

    Khu vực này trợ giúp, hỗ trợ, duy trì việc giao dịch hàng ngày của công ty. ở các nước, thông thường để thực hiện một lệnh thì các bộ phận chức năng liên quan chủ yếu là:

    1. Bộ phận thực hiện lệnh (Order room): có trách nhiệm xử lý các lệnh mua bán và ghi chép chính xác việc thực hiện các lệnh đó.

    2. Bộ phận mua và bán (Purchase and Sale): xây dựng kế hoạch mua bán chứng khoán và định hướng, điều hòa khách hàng với môi giới.

    3. Bộ phận ký quỹ (Margin): đảm bảo tài khoản của khách hàng luôn trong trạng thái phù hợp với các quy định, chính sách của công ty.

    4. Bộ phận thủ quỹ (Cashiering): thực hiện công việc giao nhận, kho quỹ...

    5. Bộ phận quản lý hồ sơ (Stock record): lập số hiệu và mã tài khoản, kiểm toán, luân chuyển chứng khoán.

    6. Bộ phận kế toán (Accounting): thực hiện công việc hạch toán kế toán .

    7. Bộ phận quản lý cổ tức, tiền lãi trái phiếu (Dividend)

    8. Bộ phận ủy quyền (Proxy): bỏ phiếu cho khách hàng, thông tin cho khách hàng.

    9. Bộ phận chứng khoán (Sale)

    10. Bộ phận quản lý tài khoản mới (New accounts).

    Biên Tập CLB

  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    NKG 11,100 200 15.4
    ACB 2,200 390 25
    SSI 2,100 400 21.5
    TGG 2,000 0 4.71
    TLG 2,000 0 49.4
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    VNM Bằng tiền 14% 28/02/2023
    BCF Bằng tiền 12% 12/01/2023
    SAB Bằng tiền 25% 11/01/2023
    TLG Bằng tiền 15% 11/01/2023
    DGC Bằng tiền 30% 10/01/2023
   • Hiện đang có

    19,532: Thành viên
    1,673,649: Lượt truy cập
    4: Đang truy cập