• SAB

     • 184.7

     • -0.3 (-0.16%)

    • Tham chiếu 185
     Mở cửa ---
     Cao nhất 185.8
     Thấp nhất 183.5
     Khối lượng 6,640 cp
     Cao nhất 52 tuần 197.2
     Thấp nhất 52 tuần 150
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 13,267 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành