• Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    31/03/2023 24 29 53 42 11 79.25% 22 18 81.82% 22,780 521.808.600
    30/03/2023 19 38 57 33 24 57.89% 24 13 54.17% 11,030 227.451.500
    29/03/2023 18 14 32 15 17 46.88% 18 10 55.56% 10,250 337.352.900
    28/03/2023 55 26 81 47 34 58.02% 32 21 65.63% 22,550 568.230.300
    27/03/2023 31 21 52 39 13 75% 19 14 73.68% 29,160 729.483.200
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    NKG 11,100 200 15.4
    ACB 2,200 390 25
    SSI 2,100 400 21.5
    TGG 2,000 0 4.71
    TLG 2,000 0 49.4
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    VNM Bằng tiền 14% 28/02/2023
    BCF Bằng tiền 12% 12/01/2023
    SAB Bằng tiền 25% 11/01/2023
    TLG Bằng tiền 15% 11/01/2023
    DGC Bằng tiền 30% 10/01/2023
   • Hiện đang có

    19,532: Thành viên
    1,673,639: Lượt truy cập
    4: Đang truy cập