• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • congsonqs95 congsonqs95
      Tiền tăng:189.027.107,2đ
      ROIC:189.027%
     • Thứ hạng 2
     • ryunnina ryunnina
      Tiền tăng:186.234.698đ
      ROIC:186.235%
     • Thứ hạng 3
     • kiddock kiddock
      Tiền tăng:166.175.708,8đ
      ROIC:166.176%
    • 04 huyle9497 huyle9497
     Tiền tăng:148.755.721đ
     ROIC:148.756%
     05 Nguyenthity_psu-fin301ois Nguyenthity_psu-fin301ois
     Tiền tăng:144.608.499,8đ
     ROIC:144.608%
     06 myhoa myhoa
     Tiền tăng:140.753.960đ
     ROIC:140.754%
     07 xut___ xut___
     Tiền tăng:136.313.000đ
     ROIC:136.313%
     08 myhoa1994 myhoa1994
     Tiền tăng:121.588.602đ
     ROIC:121.589%
     09 TiênVip TiênVip
     Tiền tăng:118.007.594đ
     ROIC:118.008%
     10 thanhthuong thanhthuong
     Tiền tăng:115.716.830đ
     ROIC:115.717%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    23/02/2018 28 36 64 25 39 39.06% 14 10 71.43% 7,680 235.481.700
    22/02/2018 37 58 95 40 55 42.11% 22 11 50% 64,920 391.045.100
    21/02/2018 60 40 100 43 57 43% 6 6 100% 27,130 301.938.500
    20/02/2018 7 1 8 3 5 37.5% 6 1 16.67% 2,900 110.590.000
    19/02/2018 6 1 7 3 4 42.86% 5 1 20% 710 29.697.000
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    HAG 3,900 0 6.35
    SHB 3,000 0 13.2
    CTG 2,100 0 30.4
    ICF 2,000 0 2.04
    PNJ 0 2,000 170.7
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    4,334: Thành viên
    683,586: Lượt truy cập
    1: Đang truy cập