• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • nguyenthithutrang nguyenthithutrang
      Tiền tăng:80.111.124,4đ
      ROIC:80.111%
     • Thứ hạng 2
     • knhhho1 knhhho1
      Tiền tăng:66.053.614đ
      ROIC:66.054%
     • Thứ hạng 3
     • huymap93 huymap93
      Tiền tăng:62.739.626đ
      ROIC:62.74%
    • 04 than19 than19
     Tiền tăng:47.224.919,6đ
     ROIC:47.225%
     05 quangloif2101 quangloif2101
     Tiền tăng:45.673.520đ
     ROIC:45.674%
     06 HN216H HN216H
     Tiền tăng:36.213.200đ
     ROIC:36.213%
     07 nhatvinh nhatvinh
     Tiền tăng:35.042.787,2đ
     ROIC:35.043%
     08 khehk25 khehk25
     Tiền tăng:29.809.402đ
     ROIC:29.809%
     09 BaoHan99 BaoHan99
     Tiền tăng:22.194.635đ
     ROIC:22.195%
     10 huymai huymai
     Tiền tăng:20.830.263đ
     ROIC:20.83%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    20/01/2020 33 26 59 31 28 52.54% 30 14 46.67% 87,810 785.707.300
    17/01/2020 37 21 58 41 17 70.69% 21 17 80.95% 50,700 449.740.100
    16/01/2020 37 14 51 38 13 74.51% 21 13 61.9% 72,170 364.973.100
    15/01/2020 36 7 43 31 12 72.09% 25 11 44% 30,010 680.574.700
    14/01/2020 58 15 73 48 25 65.75% 34 20 58.82% 22,610 509.031.200
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    DLG 50,060 0 1.81
    IDJ 37,300 0 8.3
    FLC 7,450 0 4.13
    CTG 6,110 10 25
    PNJ 1,400 1,840 91.7
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    8,231: Thành viên
    964,326: Lượt truy cập
    31: Đang truy cập