• Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    17/08/2018 121 18 139 87 52 62.59% 49 33 67.35% 80,360 1.058.369.900
    16/08/2018 45 25 70 43 27 61.43% 28 20 71.43% 39,920 791.576.700
    15/08/2018 54 20 74 46 28 62.16% 30 21 70% 29,210 515.941.700
    14/08/2018 109 9 118 54 64 45.76% 46 24 52.17% 23,590 504.999.500
    13/08/2018 121 20 141 92 49 65.25% 53 39 73.58% 85,270 1.364.318.500
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    DST 60,500 0 2.1
    ITA 5,300 0 2.7
    HSG 2,500 2,500 10.5
    VCB 2,030 2,350 62
    MPT 4,000 0 2.1
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    5,039: Thành viên
    733,511: Lượt truy cập
    6: Đang truy cập