• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • linhng.273 linhng.273
      Tiền tăng:3.359.686đ
      ROIC:3.36%
     • Thứ hạng 2
     • Quynhtruong97 Quynhtruong97
      Tiền tăng:1.606.904đ
      ROIC:1.607%
     • Thứ hạng 3
     • leevi leevi
      Tiền tăng:973.334,8đ
      ROIC:0.973%
    • 04 Quynhnvp Quynhnvp
     Tiền tăng:418.188,8đ
     ROIC:0.418%
     05 kieuoanh204 kieuoanh204
     Tiền tăng:390.206đ
     ROIC:0.39%
     06 Letngoctu Letngoctu
     Tiền tăng:211.953đ
     ROIC:0.212%
     07 lantrinh lantrinh
     Tiền tăng:171.899đ
     ROIC:0.172%
     08 trantanphat987 trantanphat987
     Tiền tăng:85.380đ
     ROIC:0.085%
     09 TungLam TungLam
     Tiền tăng:42.116đ
     ROIC:0.042%
     10 Nguyenvubangchau Nguyenvubangchau
     Tiền tăng:24.075đ
     ROIC:0.024%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    19/06/2018 47 10 57 39 18 68.42% 25 18 72% 21,760 633.495.000
    18/06/2018 56 46 102 57 45 55.88% 38 28 73.68% 21,900 566.381.600
    15/06/2018 64 17 81 52 29 64.2% 39 24 61.54% 22,220 916.450.000
    14/06/2018 59 18 77 49 28 63.64% 34 22 64.71% 21,630 937.493.000
    13/06/2018 46 25 71 38 33 53.52% 32 20 62.5% 12,030 521.295.000
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    HPG 3,570 0 38.35
    FPT 2,240 0 44.5
    HAG 1,000 1,000 4.76
    DGW 1,600 0 25.15
    FLC 1,500 0 4.62
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    4,779: Thành viên
    717,591: Lượt truy cập
    3: Đang truy cập