• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • huymap93 huymap93
      Tiền tăng:169.261.546đ
      ROIC:169.262%
     • Thứ hạng 2
     • knhhho1 knhhho1
      Tiền tăng:85.699.614đ
      ROIC:85.7%
     • Thứ hạng 3
     • nguyenthithutrang nguyenthithutrang
      Tiền tăng:80.111.124,4đ
      ROIC:80.111%
    • 04 quangloif2101 quangloif2101
     Tiền tăng:73.257.520đ
     ROIC:73.258%
     05 uyenqn99@gmail.com uyenqn99@gmail.com
     Tiền tăng:62.256.942đ
     ROIC:62.257%
     06 than19 than19
     Tiền tăng:53.745.229,6đ
     ROIC:53.745%
     07 tranphat tranphat
     Tiền tăng:47.604.503,2đ
     ROIC:47.605%
     08 HN216H HN216H
     Tiền tăng:33.613.200đ
     ROIC:33.613%
     09 nhatvinh nhatvinh
     Tiền tăng:33.421.103,4đ
     ROIC:33.421%
     10 khehk25 khehk25
     Tiền tăng:28.803.784đ
     ROIC:28.804%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    19/02/2020 29 7 36 25 11 69.44% 16 12 75% 53,430 410.450.500
    18/02/2020 16 9 25 19 6 76% 17 9 52.94% 23,210 310.316.500
    17/02/2020 26 31 57 36 21 63.16% 29 17 58.62% 78,980 728.819.600
    14/02/2020 11 10 21 13 8 61.9% 12 8 66.67% 17,760 94.377.000
    13/02/2020 22 17 39 30 9 76.92% 20 14 70% 68,040 439.322.200
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    ACM 9,500 105,500 0.7
    AMD 26,000 0 2.33
    ACB 5,100 0 26.3
    IDJ 3,000 0 13.8
    DCL 2,000 0 24
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    8,301: Thành viên
    972,277: Lượt truy cập
    5: Đang truy cập