• Bảng xếp hạng

   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    25/01/2022 43 31 74 53 21 71.62% 33 23 69.7% 24,060 752.841.500
    24/01/2022 72 34 106 83 23 78.3% 53 36 67.92% 53,680 1.468.416.400
    21/01/2022 41 28 69 46 23 66.67% 41 27 65.85% 49,070 1.174.543.500
    20/01/2022 55 27 82 60 22 73.17% 36 29 80.56% 27,410 788.477.000
    19/01/2022 39 46 85 50 35 58.82% 46 22 47.83% 26,310 800.966.200
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    TGG 5,500 0 13.65
    TSC 4,590 0 17.3
    MBB 1,400 1,100 32.6
    ACB 0 2,500 34.85
    FLC 1,450 800 11.2
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    16,814: Thành viên
    1,470,765: Lượt truy cập
    1: Đang truy cập