• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • HTLINH HTLINH
      Tiền tăng:10.000.000.000đ
      ROIC:999.999%
     • Thứ hạng 2
     • congsonqs95 congsonqs95
      Tiền tăng:197.949.707,2đ
      ROIC:197.95%
     • Thứ hạng 3
     • kiddock kiddock
      Tiền tăng:178.415.708,8đ
      ROIC:178.416%
    • 04 ryunnina ryunnina
     Tiền tăng:168.514.698đ
     ROIC:168.515%
     05 huyle9497 huyle9497
     Tiền tăng:157.434.721đ
     ROIC:157.435%
     06 myhoa1994 myhoa1994
     Tiền tăng:155.617.602đ
     ROIC:155.618%
     07 xut___ xut___
     Tiền tăng:148.313.000đ
     ROIC:148.313%
     08 myhoa myhoa
     Tiền tăng:140.753.960đ
     ROIC:140.754%
     09 thanhthuong thanhthuong
     Tiền tăng:138.026.830đ
     ROIC:138.027%
     10 thesun2 thesun2
     Tiền tăng:128.480.244đ
     ROIC:128.48%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    16/03/2018 61 56 117 58 59 49.57% 28 15 53.57% 33,080 475.223.500
    15/03/2018 38 72 110 52 58 47.27% 28 18 64.29% 23,250 620.962.000
    14/03/2018 56 53 109 59 50 54.13% 21 14 66.67% 23,670 426.318.700
    13/03/2018 68 49 117 63 54 53.85% 27 23 85.19% 43,330 836.077.700
    12/03/2018 116 61 177 114 63 64.41% 57 42 73.68% 92,130 1.695.716.300
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    FLC 12,000 0 6.01
    ATG 6,000 0 2.5
    NBB 100 4,000 25.8
    HAG 1,000 3,000 7.28
    NTL 3,910 0 9.55
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    4,406: Thành viên
    689,213: Lượt truy cập
    1: Đang truy cập