• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • congsonqs95 congsonqs95
      Tiền tăng:151.849.607,2đ
      ROIC:151.85%
     • Thứ hạng 2
     • kiddock kiddock
      Tiền tăng:141.559.708,8đ
      ROIC:141.56%
     • Thứ hạng 3
     • myhoa myhoa
      Tiền tăng:140.753.960đ
      ROIC:140.754%
    • 04 davichuynh davichuynh
     Tiền tăng:128.583.230đ
     ROIC:128.583%
     05 thanhthuong thanhthuong
     Tiền tăng:122.996.830đ
     ROIC:122.997%
     06 Bobo311097 Bobo311097
     Tiền tăng:120.358.270đ
     ROIC:120.358%
     07 xut___ xut___
     Tiền tăng:119.313.000đ
     ROIC:119.313%
     08 lemnhatquang2 lemnhatquang2
     Tiền tăng:116.742.268đ
     ROIC:116.742%
     09 JonnyEnglish JonnyEnglish
     Tiền tăng:114.086.968đ
     ROIC:114.087%
     10 hungnq.3896 hungnq.3896
     Tiền tăng:110.764.020đ
     ROIC:110.764%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    22/05/2018 7 12 19 11 8 57.89% 9 6 66.67% 2,610 171.057.500
    21/05/2018 10 26 36 15 21 41.67% 20 9 45% 17,610 420.296.700
    18/05/2018 8 6 14 9 5 64.29% 6 5 83.33% 4,990 93.878.000
    17/05/2018 22 24 46 20 26 43.48% 23 10 43.48% 19,800 367.346.000
    16/05/2018 11 22 33 13 20 39.39% 13 7 53.85% 6,850 324.795.000
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    VCB 1,000 360 53.4
    VHG 0 1,000 1.26
    KDC 0 1,000 35.4
    MWG 0 600 109
    FPT 300 100 59.7
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    4,659: Thành viên
    709,774: Lượt truy cập
    7: Đang truy cập