• Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    16/01/2019 69 30 99 62 37 62.63% 38 30 78.95% 43,490 911.986.500
    15/01/2019 40 11 51 22 29 43.14% 19 8 42.11% 9,830 181.337.500
    14/01/2019 34 23 57 36 21 63.16% 24 15 62.5% 13,550 390.285.500
    11/01/2019 24 8 32 28 4 87.5% 10 8 80% 11,290 388.800.200
    10/01/2019 26 8 34 27 7 79.41% 13 10 76.92% 14,430 322.534.900
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    IDI 3,000 14,000 7.94
    BVS 9,110 0 12.2
    CMT 0 5,540 7.04
    VPB 4,480 0 19.85
    SBT 0 4,000 19.85
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    6,213: Thành viên
    798,531: Lượt truy cập
    1: Đang truy cập