• Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    20/11/2018 1,143 298 1,441 1,125 316 78.07% 92 75 81.52% 71,390 1.757.038.000
    19/11/2018 341 52 393 286 107 72.77% 83 60 72.29% 72,150 1.350.437.700
    16/11/2018 1,021 36 1,057 800 257 75.69% 86 65 75.58% 101,530 1.245.869.200
    15/11/2018 636 35 671 466 205 69.45% 84 63 75% 46,770 1.271.062.600
    14/11/2018 201 46 247 176 71 71.26% 90 62 68.89% 120,640 1.477.425.500
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    KLF 6,040 20,400 2
    ITA 10,120 10 2.75
    FLC 3,000 4,130 5.38
    CEO 3,700 3,000 12.9
    DAH 4,100 0 5.87
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    5,930: Thành viên
    776,692: Lượt truy cập
    4: Đang truy cập