• Bảng xếp hạng

   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    27/11/2020 173 185 358 194 164 54.19% 135 74 54.81% 340,080 2.176.611.500
    26/11/2020 186 177 363 204 159 56.2% 141 69 48.94% 202,630 1.569.548.300
    25/11/2020 113 161 274 162 112 59.12% 106 63 59.43% 204,810 1.822.750.800
    24/11/2020 126 292 418 247 171 59.09% 136 72 52.94% 386,550 3.378.895.500
    23/11/2020 161 191 352 180 172 51.14% 143 70 48.95% 290,420 2.703.340.000
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    CVJC2001 226,000 0 0.07
    CVRE2003 200,000 0 0.06
    NHP 500 199,330 0.4
    ACM 95,000 93,000 0.8
    FID 33,000 98,800 0.9
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    11,087: Thành viên
    1,119,855: Lượt truy cập
    12: Đang truy cập