• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • luongquanghuy3 luongquanghuy3
      Tiền tăng:211.721.042,8đ
      ROIC:211.721%
     • Thứ hạng 2
     • mua59 mua59
      Tiền tăng:200.588.341,4đ
      ROIC:200.588%
     • Thứ hạng 3
     • anh.tranduc anh.tranduc
      Tiền tăng:155.410.591,8đ
      ROIC:155.411%
    • 04 01042001 01042001
     Tiền tăng:152.813.082đ
     ROIC:152.813%
     05 Ri_thắpđèncầy Ri_thắpđèncầy
     Tiền tăng:145.190.161đ
     ROIC:145.19%
     06 mphuc28 mphuc28
     Tiền tăng:134.786.400đ
     ROIC:134.786%
     07 thuxinhdep thuxinhdep
     Tiền tăng:121.289.403đ
     ROIC:121.289%
     08 mainamtran mainamtran
     Tiền tăng:110.138.238,8đ
     ROIC:110.138%
     09 Dovanhung3 Dovanhung3
     Tiền tăng:103.345.955,4đ
     ROIC:103.346%
     10 181122016116 181122016116
     Tiền tăng:101.635.592đ
     ROIC:101.636%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    02/12/2021 178 130 308 173 135 56.17% 164 83 50.61% 143,720 3.124.406.400
    01/12/2021 196 182 378 225 153 59.52% 154 98 63.64% 129,970 3.689.034.600
    30/11/2021 192 212 404 265 139 65.59% 169 117 69.23% 183,160 3.939.486.400
    29/11/2021 189 224 413 234 179 56.66% 203 108 53.2% 137,660 2.996.409.200
    26/11/2021 201 209 410 225 185 54.88% 177 97 54.8% 149,350 3.266.924.600
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    CVHM2110 0 75,850 1.36
    CKDH2107 40,000 0 1.15
    CMWG2104 0 23,980 7.56
    JVC 8,750 7,260 9.99
    CEO 1,500 11,410 42.2
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    16,343: Thành viên
    1,426,651: Lượt truy cập
    13: Đang truy cập