• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • huymap93 huymap93
      Tiền tăng:400.772.653,8đ
      ROIC:400.773%
     • Thứ hạng 2
     • theanhkt1290 theanhkt1290
      Tiền tăng:139.764.574,8đ
      ROIC:139.765%
     • Thứ hạng 3
     • uyenqn99@gmail.com uyenqn99@gmail.com
      Tiền tăng:126.451.942đ
      ROIC:126.452%
    • 04 Thiensp Thiensp
     Tiền tăng:108.938.497đ
     ROIC:108.938%
     05 dxdiep dxdiep
     Tiền tăng:104.492.084,2đ
     ROIC:104.492%
     06 nhatvinh nhatvinh
     Tiền tăng:93.123.260,8đ
     ROIC:93.123%
     07 nguyenthithutrang nguyenthithutrang
     Tiền tăng:80.111.124,4đ
     ROIC:80.111%
     08 yenho11 yenho11
     Tiền tăng:66.288.404,4đ
     ROIC:66.288%
     09 than19 than19
     Tiền tăng:53.745.229,6đ
     ROIC:53.745%
     10 Huoucaoco Huoucaoco
     Tiền tăng:52.603.361,6đ
     ROIC:52.603%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    04/08/2020 30 33 63 29 34 46.03% 27 12 44.44% 27,480 341.578.500
    03/08/2020 145 49 194 127 67 65.46% 63 42 66.67% 102,820 1.186.397.900
    31/07/2020 64 23 87 64 23 73.56% 35 24 68.57% 46,940 1.010.881.500
    30/07/2020 72 21 93 58 35 62.37% 41 28 68.29% 45,980 633.114.400
    29/07/2020 67 19 86 53 33 61.63% 22 7 31.82% 22,770 472.991.200
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    ROS 0 7,500 2.24
    HAG 2,000 4,640 3.91
    AAA 1,000 3,710 11.4
    FLC 2,060 1,000 2.9
    PSI 0 2,200 2.9
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    9,595: Thành viên
    1,037,060: Lượt truy cập
    8: Đang truy cập