• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • nhatlinhtran nhatlinhtran
      Tiền tăng:16.509.034,2đ
      ROIC:16.509%
     • Thứ hạng 2
     • leevi leevi
      Tiền tăng:15.853.334,8đ
      ROIC:15.853%
     • Thứ hạng 3
     • NguyenMinhTriet NguyenMinhTriet
      Tiền tăng:14.628.166đ
      ROIC:14.628%
    • 04 luongvannguyen luongvannguyen
     Tiền tăng:13.084.111đ
     ROIC:13.084%
     05 Sadecpro Sadecpro
     Tiền tăng:9.669.886đ
     ROIC:9.67%
     06 ngannguyen5 ngannguyen5
     Tiền tăng:7.690.054đ
     ROIC:7.69%
     07 kangnam kangnam
     Tiền tăng:7.292.704đ
     ROIC:7.293%
     08 tronghuy3397 tronghuy3397
     Tiền tăng:6.381.722,4đ
     ROIC:6.382%
     09 luthuynga luthuynga
     Tiền tăng:6.330.830đ
     ROIC:6.331%
     10 Thoplop2 Thoplop2
     Tiền tăng:6.278.907,8đ
     ROIC:6.279%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    23/07/2018 28 9 37 25 12 67.57% 16 9 56.25% 25,600 385.351.500
    20/07/2018 28 3 31 23 8 74.19% 10 6 60% 20,230 133.023.800
    19/07/2018 50 8 58 47 11 81.03% 9 9 100% 12,390 241.664.800
    18/07/2018 26 8 34 26 8 76.47% 8 8 100% 14,760 345.725.200
    17/07/2018 14 18 32 19 13 59.38% 12 10 83.33% 6,450 248.964.100
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    FLC 14,550 0 5.56
    HSG 2,600 2,000 11
    BID 3,000 0 24.8
    STB 2,000 0 11.75
    VCB 1,400 350 56.6
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    4,846: Thành viên
    727,434: Lượt truy cập
    8: Đang truy cập