• Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    09/03/2021 106 38 144 82 62 56.94% 53 30 56.6% 158,340 1.310.215.800
    08/03/2021 133 55 188 124 64 65.96% 77 44 57.14% 74,310 1.605.382.900
    05/03/2021 94 42 136 89 47 65.44% 62 38 61.29% 77,310 1.238.217.300
    04/03/2021 125 40 165 102 63 61.82% 72 40 55.56% 142,670 1.458.526.200
    03/03/2021 94 54 148 92 56 62.16% 58 29 50% 75,060 1.306.658.600
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    ACM 118,700 0 1.8
    HQC 46,900 0 2.92
    CHPG2104 32,000 0 4.3
    CFPT2101 24,000 0 3.8
    JVC 11,000 0 5.19
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    11,872: Thành viên
    1,178,675: Lượt truy cập
    8: Đang truy cập