• Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    02/08/2021 172 90 262 170 92 64.89% 120 68 56.67% 74,660 2.470.902.700
    30/07/2021 107 100 207 127 80 61.35% 81 56 69.14% 73,670 1.996.641.000
    29/07/2021 46 68 114 48 66 42.11% 60 31 51.67% 24,490 720.277.100
    28/07/2021 57 73 130 69 61 53.08% 59 37 62.71% 28,470 969.376.000
    27/07/2021 75 61 136 70 66 51.47% 69 38 55.07% 33,770 981.248.600
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    HPG 4,570 4,510 47.25
    BII 0 7,000 9
    MBB 4,210 2,600 28.8
    LCM 0 6,080 2.3
    BID 2,100 2,490 42.55
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    14,121: Thành viên
    1,295,755: Lượt truy cập
    6: Đang truy cập