• Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    18/12/2018 18 8 26 21 5 80.77% 10 8 80% 8,970 342.864.700
    17/12/2018 17 46 63 31 32 49.21% 30 16 53.33% 32,740 404.568.900
    14/12/2018 19 37 56 22 34 39.29% 16 9 56.25% 54,320 141.942.900
    13/12/2018 25 16 41 25 16 60.98% 18 10 55.56% 19,720 415.104.700
    12/12/2018 36 34 70 47 23 67.14% 27 18 66.67% 34,440 759.683.800
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    BID 1,300 0 33.65
    PNJ 1,150 0 95.8
    VCB 0 1,100 55.1
    AAM 1,000 0 12.3
    SAM 1,000 0 7
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    6,062: Thành viên
    790,215: Lượt truy cập
    2: Đang truy cập