• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • nguyenthithutrang nguyenthithutrang
      Tiền tăng:78.633.033,4đ
      ROIC:78.633%
     • Thứ hạng 2
     • than19 than19
      Tiền tăng:48.299.279,6đ
      ROIC:48.299%
     • Thứ hạng 3
     • huymap93 huymap93
      Tiền tăng:38.250.986đ
      ROIC:38.251%
    • 04 nhatvinh nhatvinh
     Tiền tăng:27.615.865,2đ
     ROIC:27.616%
     05 quangloif2101 quangloif2101
     Tiền tăng:27.233.520đ
     ROIC:27.234%
     06 ducanhvic ducanhvic
     Tiền tăng:22.630.281đ
     ROIC:22.63%
     07 tronganhanh tronganhanh
     Tiền tăng:19.424.336đ
     ROIC:19.424%
     08 votuyen123 votuyen123
     Tiền tăng:18.859.071,8đ
     ROIC:18.859%
     09 bao007fbi@gmail.com bao007fbi@gmail.com
     Tiền tăng:16.975.169,8đ
     ROIC:16.975%
     10 tranquochieu1 tranquochieu1
     Tiền tăng:16.018.764,6đ
     ROIC:16.019%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    21/11/2019 56 89 145 88 57 60.69% 75 41 54.67% 110,030 1.026.509.900
    20/11/2019 66 47 113 73 40 64.6% 55 28 50.91% 31,410 965.174.200
    19/11/2019 56 53 109 52 57 47.71% 59 23 38.98% 116,730 594.993.400
    18/11/2019 85 87 172 95 77 55.23% 79 41 51.9% 179,460 1.577.144.900
    15/11/2019 52 47 99 63 36 63.64% 55 33 60% 28,360 860.004.300
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    ACM 50,000 326,800 0.4
    CCL 22,600 0 6.11
    ART 0 17,000 2.1
    SPI 0 12,800 1.1
    CMWG1906 10,000 0 0.77
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    7,998: Thành viên
    939,405: Lượt truy cập
    3: Đang truy cập