• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • nguyendao3490@gmail.com nguyendao3490@gmail.com
      Tiền tăng:10.000.000.000đ
      ROIC:999.999%
     • Thứ hạng 2
     • thetest4 thetest4
      Tiền tăng:189.069.630đ
      ROIC:189.07%
     • Thứ hạng 3
     • thetest5 thetest5
      Tiền tăng:189.069.630đ
      ROIC:189.07%
    • 04 thetest3 thetest3
     Tiền tăng:187.472.512đ
     ROIC:187.473%
     05 thetest2 thetest2
     Tiền tăng:187.402.372đ
     ROIC:187.402%
     06 thetest1 thetest1
     Tiền tăng:187.332.232đ
     ROIC:187.332%
     07 davichuynh davichuynh
     Tiền tăng:169.783.230đ
     ROIC:169.783%
     08 congsonqs95 congsonqs95
     Tiền tăng:165.233.507,2đ
     ROIC:165.234%
     09 kiddock kiddock
     Tiền tăng:162.095.708,8đ
     ROIC:162.096%
     10 Bobo311097 Bobo311097
     Tiền tăng:160.848.270đ
     ROIC:160.848%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    26/04/2018 2 35 37 18 19 48.65% 16 8 50% 4,960 301.659.000
    25/04/2018 5 10 15 2 13 13.33% 8 1 12.5% 3,800 118.565.000
    24/04/2018 15 18 33 17 16 51.52% 19 10 52.63% 6,750 378.949.000
    23/04/2018 30 47 77 40 37 51.95% 30 19 63.33% 18,810 510.769.500
    20/04/2018 24 23 47 21 26 44.68% 23 12 52.17% 8,510 364.663.000
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    SCR 0 7,200 10
    HDB 0 2,000 42.2
    AMD 0 1,000 3.51
    NTL 0 1,000 9.55
    SSI 0 1,000 34.8
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    4,615: Thành viên
    703,657: Lượt truy cập
    5: Đang truy cập