• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • nguyenthithutrang nguyenthithutrang
      Tiền tăng:76.641.744,4đ
      ROIC:76.642%
     • Thứ hạng 2
     • huymap93 huymap93
      Tiền tăng:51.852.144,4đ
      ROIC:51.852%
     • Thứ hạng 3
     • than19 than19
      Tiền tăng:47.224.919,6đ
      ROIC:47.225%
    • 04 nhatvinh nhatvinh
     Tiền tăng:37.465.445,2đ
     ROIC:37.465%
     05 quangloif2101 quangloif2101
     Tiền tăng:27.233.520đ
     ROIC:27.234%
     06 ducanhvic ducanhvic
     Tiền tăng:20.517.281đ
     ROIC:20.517%
     07 knhhho1 knhhho1
     Tiền tăng:17.774.614đ
     ROIC:17.775%
     08 drthienphuongdr drthienphuongdr
     Tiền tăng:16.080.900đ
     ROIC:16.081%
     09 Phandminhhieu Phandminhhieu
     Tiền tăng:15.364.425,4đ
     ROIC:15.364%
     10 hoangthiphuongnhi hoangthiphuongnhi
     Tiền tăng:14.639.927,8đ
     ROIC:14.64%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    06/12/2019 18 21 39 19 20 48.72% 22 10 45.45% 3,460 190.449.500
    05/12/2019 31 56 87 52 35 59.77% 45 28 62.22% 36,110 593.695.500
    04/12/2019 39 39 78 43 35 55.13% 30 15 50% 76,110 805.291.700
    03/12/2019 19 89 108 39 69 36.11% 51 19 37.25% 15,540 599.457.000
    02/12/2019 93 116 209 113 96 54.07% 86 50 58.14% 115,980 1.230.847.900
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    HU3 0 3,200 7.95
    AAA 0 2,200 14.2
    FLC 0 1,900 4.55
    VNM 300 930 116.3
    VCR 0 1,000 14.3
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    8,039: Thành viên
    948,575: Lượt truy cập
    4: Đang truy cập