• Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    26/09/2018 71 50 121 73 48 60.33% 53 37 69.81% 136,440 3.378.118.500
    25/09/2018 74 40 114 77 37 67.54% 46 31 67.39% 53,450 1.118.394.200
    24/09/2018 96 76 172 101 71 58.72% 65 37 56.92% 101,160 1.200.774.500
    21/09/2018 64 57 121 74 47 61.16% 53 34 64.15% 94,570 860.963.300
    20/09/2018 63 56 119 70 49 58.82% 50 31 62% 75,930 991.318.600
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    DST 10,000 67,400 3
    JVC 34,600 0 2.95
    PVX 10,400 0 1.4
    HKB 0 10,000 1.4
    DPS 0 9,900 1
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    5,286: Thành viên
    750,797: Lượt truy cập
    12: Đang truy cập