• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • nguyenthithutrang nguyenthithutrang
      Tiền tăng:40.894.013,4đ
      ROIC:40.894%
     • Thứ hạng 2
     • nhatvinh nhatvinh
      Tiền tăng:31.295.180đ
      ROIC:31.295%
     • Thứ hạng 3
     • quangloif2101 quangloif2101
      Tiền tăng:25.807.500đ
      ROIC:25.808%
    • 04 quocduong148 quocduong148
     Tiền tăng:21.375.486,6đ
     ROIC:21.375%
     05 ducanhvic ducanhvic
     Tiền tăng:18.960.423đ
     ROIC:18.96%
     06 huymap93 huymap93
     Tiền tăng:18.386.546,4đ
     ROIC:18.387%
     07 meomeo meomeo
     Tiền tăng:17.861.906đ
     ROIC:17.862%
     08 tranquochieu1 tranquochieu1
     Tiền tăng:12.454.882,6đ
     ROIC:12.455%
     09 Hoangngockhanh Hoangngockhanh
     Tiền tăng:10.784.200đ
     ROIC:10.784%
     10 tronganhanh tronganhanh
     Tiền tăng:10.674.336đ
     ROIC:10.674%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    21/10/2019 183 99 282 146 136 51.77% 120 58 48.33% 123,880 1.660.057.600
    18/10/2019 195 146 341 197 144 57.77% 122 76 62.3% 252,670 1.937.990.200
    17/10/2019 215 147 362 202 160 55.8% 134 75 55.97% 272,950 1.895.042.900
    16/10/2019 55 99 154 72 82 46.75% 62 38 61.29% 96,890 639.280.000
    15/10/2019 65 68 133 72 61 54.14% 65 32 49.23% 120,380 763.537.000
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    FLC 52,800 65,000 4.95
    DPS 1,500 29,900 0.3
    FID 0 29,690 1
    ACM 19,500 4,100 0.5
    PVX 0 15,400 1.2
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    7,910: Thành viên
    919,702: Lượt truy cập
    4: Đang truy cập