• Bảng xếp hạng

   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    19/10/2018 21 31 52 20 32 38.46% 26 11 42.31% 81,490 487.552.500
    18/10/2018 36 54 90 49 41 54.44% 34 21 61.76% 12,440 495.688.500
    17/10/2018 26 48 74 31 43 41.89% 31 20 64.52% 19,890 574.361.300
    16/10/2018 64 61 125 41 84 32.8% 34 16 47.06% 76,430 391.733.000
    15/10/2018 76 54 130 69 61 53.08% 51 30 58.82% 33,010 1.026.808.000
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    KLF 0 61,600 2
    ATG 16,120 0 2.41
    APG 0 12,700 7.4
    PVX 0 10,000 1.3
    BID 2,770 2,000 34.6
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    5,363: Thành viên
    761,392: Lượt truy cập
    5: Đang truy cập