• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • huymap93 huymap93
      Tiền tăng:334.752.057,8đ
      ROIC:334.752%
     • Thứ hạng 2
     • uyenqn99@gmail.com uyenqn99@gmail.com
      Tiền tăng:124.426.942đ
      ROIC:124.427%
     • Thứ hạng 3
     • dxdiep dxdiep
      Tiền tăng:106.792.084,2đ
      ROIC:106.792%
    • 04 nhatvinh nhatvinh
     Tiền tăng:100.213.260,8đ
     ROIC:100.213%
     05 nguyenthithutrang nguyenthithutrang
     Tiền tăng:80.111.124,4đ
     ROIC:80.111%
     06 mint2508 mint2508
     Tiền tăng:57.591.541đ
     ROIC:57.592%
     07 theanhkt1290 theanhkt1290
     Tiền tăng:55.463.574,8đ
     ROIC:55.464%
     08 than19 than19
     Tiền tăng:53.745.229,6đ
     ROIC:53.745%
     09 Thiensp Thiensp
     Tiền tăng:48.072.997đ
     ROIC:48.073%
     10 Huoucaoco Huoucaoco
     Tiền tăng:43.946.861,6đ
     ROIC:43.947%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    28/05/2020 103 42 145 93 52 64.14% 67 40 59.7% 78,410 1.446.469.300
    27/05/2020 140 63 203 137 66 67.49% 90 49 54.44% 103,680 2.138.036.400
    26/05/2020 107 90 197 107 90 54.31% 83 45 54.22% 85,910 1.794.729.400
    25/05/2020 201 128 329 183 146 55.62% 116 62 53.45% 119,530 2.122.869.000
    22/05/2020 128 115 243 126 117 51.85% 96 66 68.75% 72,140 1.514.899.900
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    HAG 300 15,600 4.27
    BID 4,300 2,400 40.7
    HSG 5,900 0 10.15
    EIB 3,900 180 16.9
    AAA 4,000 0 12.55
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    9,268: Thành viên
    1,013,449: Lượt truy cập
    16: Đang truy cập