• Bảng xếp hạng

     • Thứ hạng 1
     • myhoa myhoa
      Tiền tăng:140.753.960đ
      ROIC:140.754%
     • Thứ hạng 2
     • Anhtuanhnam Anhtuanhnam
      Tiền tăng:88.254.410đ
      ROIC:88.254%
     • Thứ hạng 3
     • taidaiboi98 taidaiboi98
      Tiền tăng:77.770.048đ
      ROIC:77.77%
    • 04 hoango3 hoango3
     Tiền tăng:56.482.251,2đ
     ROIC:56.482%
     05 quynhanna quynhanna
     Tiền tăng:55.122.060đ
     ROIC:55.122%
     06 dangxuanviet dangxuanviet
     Tiền tăng:47.364.480đ
     ROIC:47.364%
     07 myhoa0701 myhoa0701
     Tiền tăng:46.602.041,2đ
     ROIC:46.602%
     08 hoango hoango
     Tiền tăng:45.774.475,4đ
     ROIC:45.774%
     09 nntuong0905 nntuong0905
     Tiền tăng:45.000.750đ
     ROIC:45.001%
     10 LostGirl LostGirl
     Tiền tăng:44.873.838đ
     ROIC:44.874%
   • Thống kê giao dịch sàn ảo

   • Ngày Lệnh đặt Lệnh khớp Thành viên giao dịch Khớp lệnh
    Mua Bán Tổng
    cộng
    Được
    khớp
    Không
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Tổng
    số
    Được
    khớp
    Tỷ lệ
    khớp
    Khối lượng
    (CP)
    Giá trị
    (đ)
    24/01/2018 8 6 14 5 9 35.71% 7 3 42.86% 8,790 107.614.000
    23/01/2018 22 18 40 15 25 37.5% 9 6 66.67% 4,000 139.550.000
    22/01/2018 104 64 168 91 77 54.17% 43 33 76.74% 39,750 1.453.916.400
    19/01/2018 27 17 44 28 16 63.64% 20 14 70% 341,770 957.994.900
    18/01/2018 21 8 29 18 11 62.07% 15 13 86.67% 695,710 1.209.145.700
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    SHB 500 7,900 12
    PEN 1,000 0 12.1
    HDA 600 0 8.6
    ACB 0 500 41.6
    NHC 0 400 26.8
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    4,278: Thành viên
    669,301: Lượt truy cập
    9: Đang truy cập