• Hỏi đáp

    • Sàn chứng khoán ảo là gì?
     Sàn chứng khoán ảo là hệ thống mô phỏng cách thức hoạt động hoàn toàn giống như sàn chứng khoán thật nhằm tạo một sân chơi cho tất cả những  ai yêu thích chứng khoán có cơ hội học tập kinh nghiệm, thực hành chứng khoán.
    • Lệnh ATO, ATC, LO, MP là gì?
     Có 4 loại lệnh được sử dụng trong giao dịch chứng khoán gồm:
     1. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh lúc mở cửa (lệnh ATO)
     Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá khớp lệnh trong đợt xác định giá mở cửa và chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên thực hiện trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

     2. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh lúc đóng cửa (lệnh ATC)
     Là lệnh mua hoặc bán chứng khoáng tại mức giá khớp lệnh trong đợt xác định giá đóng cửa và chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên thực hiện trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

     3. Lệnh giới hạn (lệnh LO)
     Là lệnh mua hoặc bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc giá tốt hơn. Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá xác định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá xác định đối với lệnh mua. Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết phiên giao dịch hoặc đến khi lệnh bị hủy bỏ.

     4. Lệnh thị trường (lệnh MP)
     Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Lệnh thị trường chỉ được sử dụng trong đợt giao dịch khớp lệnh liên tục.
    • Tại sao tôi đặt lệnh mua cổ phiếu và lệnh đã được khớp nhưng trong mục Cổ phiếu sở hữu không có cổ phiếu nào?
     Sàn chứng khoán ảo là hệ thống mô phỏng cách thức hoạt động hoàn toàn giống như sàn chứng khoán thật. Do đó việc áp dụng phương thức thanh toán cũng giống như sàn thật là T+3 (nghĩa là sau 3 ngày làm việc kể từ ngày khớp lệnh thì cổ phiếu mới được chuyển vào tài khoản của nhà đầu tư).
     Do áp dụng phương thức thanh toán là T+3 nên bạn phải chờ 3 ngày làm việc kể từ ngày khớp lệnh thì  cổ phiếu mới về tài khoản của bạn. Bạn có thể vào mục Danh mục đầu Tư tiếp theo chọn mục Giao dịch chờ thanh toán để biết cụ thể khối lượng cổ phiếu chờ về.

     * Chú ý: Nếu lệnh của bạn được khớp rơi vào thứ 4, thứ 5 hoặc thứ 6 thì bạn phải chờ 5 ngày kể từ ngày khớp lệnh thì cổ phiếu mới về tài khoản của bạn (vì thứ 7 và chủ nhật là ngày không làm việc)
    • Tại sao tôi đặt lệnh bán cổ phiếu và lệnh đã được khớp nhưng tiền không được chuyển vào tài khoản của tôi?
     Sàn chứng khoán ảo là hệ thống mô phỏng cách thức hoạt động hoàn toàn giống như sàn chứng khoán thật. Do đó việc áp dụng phương thức thanh toán cũng giống như sàn thật là T+3 (nghĩa là sau 3 ngày làm việc kể từ ngày khớp lệnh thì tiền bán cổ phiếu mới được chuyển vào tài khoản của nhà đầu tư).
     Do áp dụng phương thức thanh toán là T+3 nên bạn phải chờ 3 ngày làm việc kể từ ngày khớp lệnh thì  tiền bán cổ phiếu mới chuyển về tài khoản của bạn. Bạn có thể vào mục Danh mục đầu Tư tiếp theo chọn mục Giao dịch chờ thanh toán để biết cụ tiền bán cổ phiếu chờ về.

     * Chú ý: Nếu lệnh của bạn được khớp rơi vào thứ 4, thứ 5 hoặc thứ 6 thì bạn phải chờ 5 ngày kể từ ngày khớp lệnh thì cổ phiếu mới về tài khoản của bạn (vì thứ 7 và chủ nhật là ngày không làm việc)
    • Tại sao tài khoản của tôi lại mất hết tiền ảo và cổ phiếu?
     - Ở mỗi vòng chơi mới thì hệ thống sẽ reset lại tất cả các tài khoản. Vì vậy tài khoản của bạn sẽ trở về như ban đầu.
     - Thời gian của mỗi vòng chơi luôn được BQT thông báo trên trang chủ.
    • Tại sao tôi không có thứ hạng trên bảng xếp hạng?
     Để có thứ hạng thì bạn phải thực hiện lệnh mua và lệnh bán và được khớp lệnh. Nếu bạn chỉ được khớp lệnh mua mà chưa được khớp lệnh bán nào thì bạn vẫn không có thứ hạng.
    • Tôi đặt lệnh mua 5,000 cổ phiếu nhưng chỉ khớp 1,500 cổ phiếu trong khi số dư tiền mặt trong tài khoản của tôi đủ để mua 5,000 cổ phiếu?
     Hệ thống sàn chứng khoán ảo lấy giá và khối lượng khớp trên sàn thật làm cơ sở để khớp lệnh cũng như tuân thủ đúng như thị trường chứng khoán thật trong việc phân bổ khối lượng. Do đó, việc bạn được khớp một phần khối lượng là do các nguyên nhân sau:
     - Khối lượng khớp trên sàn thật < 5,000 cổ phiếu.
     - Tuỳ theo mức giá đặt mua, loại lệnh và thời gian đặt lệnh của bạn mà hệ thống sẽ ưu tiên phân bổ khối lượng còn lại.

     Để biết chi tiết bạn có thể xem ở mục 3 (nguyên tắc khớp lệnh) của luật chơi hoặc nhấn vào đây
    • Làm sao biết được ai là người chơi giỏi nhất và công thức xếp hạng là gì?
     - Hệ thống sàn ảo xếp hạng các nhà đầu tư dựa vào số tiền tăng từ việc mua và bán cổ phiếu. Chỉ số ROI (tỷ suất sinh lợi) chỉ là chỉ số tham chiếu cho khả năng sinh lợi và không được hệ thống dùng làm tiêu chí xếp hạn.
     - Để xác định được người chơi giỏi nhất bạn có thể theo dõi bảng xếp hạng từng ngày trên trang chủ.
     - Công thức xếp hạng bạn có thể xem ở mục 8 của luật chơi hoặc nhấn vào đây
    • Làm sao tôi có thể biết được tiền bán cổ phiếu hoặc cổ phiếu mua chờ về?
     Sàn chứng khoán ảo là hệ thống mô phỏng giống hoàn toàn thị trường chứng khoán thật nên việc áp dụng phương thức thanh toán cũng giống như thị trường thật là T+3 (nghĩa là sau 3 ngày làm việc kể từ khi khớp lệnh thì tiền hoặc cổ phiếu mới được chuyển vào tài khoản của nhà đầu tư). Do đó để biết được tiền hay cổ phiếu chờ về thì sau khi đăng nhập vào hệ thống bạn chọn mục Danh mục đầu tư tiếp theo chọn mục Giao dịch chờ thanh toán.
    • Làm sao tôi có thể theo dõi các lịch sử giao dịch?
     Để theo dõi các lịch sử giao dịch thì sau khi đăng nhập vào hệ thống trên thanh công cụ bạn chọn mục Sao kê giao dịch hoặc chọn Danh mục đầu tư tiếp theo chọn Sao kê giao dịch. Tại đây bạn có thể sao kê các loại giao dịch bằng cách chọn loại giao dịch mà bạn muốn sao kê.
    • Việc thực hiện khớp lệnh được thực hiện như thế nào?
     Sàn chứng khoán ảo là hệ thống mô phỏng cách thức hoạt động hoàn toàn giống như sàn chứng khoán thật. Do đó việc thực hiện khớp lệnh cũng giống như trên sàn chứng khoán thật. Chi tiết bạn có thể xem ở mục 3 (nguyên tắc khớp lệnh) hoặc nhấn vào đây
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    NKG 11,100 200 15.4
    ACB 2,200 390 25
    SSI 2,100 400 21.5
    TGG 2,000 0 4.71
    TLG 2,000 0 49.4
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    VNM Bằng tiền 14% 28/02/2023
    BCF Bằng tiền 12% 12/01/2023
    SAB Bằng tiền 25% 11/01/2023
    TLG Bằng tiền 15% 11/01/2023
    DGC Bằng tiền 30% 10/01/2023
   • Hiện đang có

    19,532: Thành viên
    1,673,585: Lượt truy cập
    6: Đang truy cập