• Lịch chia cổ tức

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày GDKHQ Ngày đăng ký
    cuối cùng
    Ngày thực hiện Ghi chú
    CEE Bằng tiền 10% 27/09/2017 28/09/2017 18/01/2018 1.000 đồng/cổ phiếu
    TIX Bằng tiền 10% 27/11/2017 28/11/2017 27/12/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    DPR Bằng tiền 10% 29/11/2017 30/11/2017 25/12/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    FTM Bằng tiền 5% 02/11/2017 03/11/2017 20/12/2017 500 đồng/cổ phiếu
    IMP Bằng tiền 5% 28/11/2017 29/11/2017 19/12/2017 500 đồng/cổ phiếu
    DAE Bằng tiền 16% 21/11/2017 22/11/2017 15/12/2017 1.600 đồng/cổ phiếu
    DAH Bằng tiền 8% 30/10/2017 31/10/2017 15/12/2017 800 đồng/cổ phiếu
    DVP Bằng tiền 20% 21/11/2017 22/11/2017 15/12/2017 2.000 đồng/cổ phiếu
    SEB Bằng tiền 16% 30/11/2017 01/12/2017 15/12/2017 1.600 đồng/cổ phiếu
    D11 Bằng tiền 5% 30/11/2017 01/12/2017 15/12/2017 500 đồng/cổ phiếu
    GDT Bằng tiền 20% 30/11/2017 01/12/2017 15/12/2017 2.000 đồng/cổ phiếu
    DRC Bằng tiền 5% 24/11/2017 27/11/2017 14/12/2017 500 đồng/cổ phiếu
    NET Bằng tiền 10% 30/11/2017 01/12/2017 14/12/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    LCD Bằng tiền 3% 17/11/2017 20/11/2017 12/12/2017 300 đồng/cổ phiếu
    LAS Bằng tiền 6% 10/11/2017 13/11/2017 12/12/2017 600 đồng/cổ phiếu
    TMP Bằng tiền 12% 21/11/2017 22/11/2017 12/12/2017 1.200 đồng/cổ phiếu
    NHC Bằng tiền 5% 24/11/2017 27/11/2017 08/12/2017 500 đồng/cổ phiếu
    BFC Bằng tiền 20% 23/11/2017 24/11/2017 08/12/2017 2.000 đồng/cổ phiếu
    VAF Bằng tiền 5% 14/11/2017 15/11/2017 05/12/2017 500 đồng/cổ phiếu
    OPC Bằng tiền 10% 07/11/2017 08/11/2017 01/12/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    KHA Bằng tiền 5% 31/10/2017 01/11/2017 30/11/2017 500 đồng/cổ phiếu
    KHA Bằng tiền 5% 31/10/2017 01/11/2017 30/11/2017 500 đồng/cổ phiếu
    NTP Bằng tiền 15% 07/11/2017 08/11/2017 29/11/2017 1.500 đồng/cổ phiếu
    DIC Bằng tiền 3% 19/10/2017 20/10/2017 28/11/2017 300 đồng/cổ phiếu
    CSV Bằng tiền 6% 31/10/2017 01/11/2017 27/11/2017 600 đồng/cổ phiếu
    CSV Bằng tiền 6% 31/10/2017 01/11/2017 27/11/2017 600 đồng/cổ phiếu
    HAD Bằng tiền 10% 01/11/2017 02/11/2017 24/11/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    TMC Bằng tiền 3% 08/11/2017 09/11/2017 22/11/2017 300 đồng/cổ phiếu
    C32 Bằng tiền 12% 21/09/2017 22/09/2017 22/11/2017 1.200 đồng/cổ phiếu
    SDC Bằng tiền 10% 27/09/2017 28/09/2017 20/11/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    CVHM2110 0 75,850 1.36
    CKDH2107 40,000 0 1.15
    CMWG2104 0 23,980 7.7
    JVC 8,750 4,260 9.28
    CEO 1,300 11,410 42.2
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    16,342: Thành viên
    1,426,517: Lượt truy cập
    41: Đang truy cập