• KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

   • Bài 11: Chức năng của quỹ đầu tư

    Quỹ đầu tư là một doanh nghiệp cổ phần, phát hành chứng chỉ quỹ để chứng nhận phần góp vốn của cổ đông. Vậy chức năng của quỹ đầu tư là gì?

     

    Nguồn vốn của quỹ hình thành từ các tập đoàn, tổ chức, các công ty, dân chúng... Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến hai dạng quỹ đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam là Quỹ VF1 và PRUBF1.

    1. 4 loại quỹ cơ bản :

    Quỹ đầu tư đa dạng hoá cổ phiếu thường:

    Danh mục đầu tư của quỹ phần lớn là cổ phiếu thường . Quỹ phân tích thị trường kết hợp với mục tiêu của quỹ để lập một danh mục đầu tư gồm các cổ phiếu thượng hạng của các công ty hàng đầu (blue-chips) và các cổ phiếu tăng trưởng.

    Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (Quỹ VF1) của Công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM) chính là loại này.

    Quỹ cân bằng:

    Quỹ này duy trì tỉ lệ cân đối với tài sản  của quỹ bằng lập danh mục đầu tư hợp lý giữa trái phiếucổ phiếu ưu đãi  và cổ phiếu thường, vì vậy nó dung hoà tính chất mạo hiểm của cổ phiếu và tính chất an toàn của trái phiếu. Quỹ này thường có tỉ trọng đầu tư trái phiếu lớn hơn so với cổ phiếu.

    Hiện tại ở Việt Nam có một quỹ dạng này là Quỹ đầu tư cân bằng Prudential ("PRUBF1") của công ty quản lý Quỹ đầu tư Prudential Việt Nam (PVFMC).

    Dựa vào hình thức phát hành, có thể chia thành hai loại quỹ cơ bản là quỹ đầu tư dạng đóng  vàquỹ đầu tư dạng mở.

    Quỹ đầu tư dạng đóng :

    Qũy đầu tư dạng này thường chỉ tạo vốn qua một lần bán  cho công chúng với một số lượng nhất định, không được phát hành thêm để huy động vốn và cũng không được mua lại các chứng chỉ quỹ đã phát hành.

    Giá thị trường cổ phiếu của quỹ đầu tư dạng đóng phụ thuộc vào lượng cung cầu  như khi áp dụng đối với các loại chứng khoán khác, ít phụ thuộc nhiều vào giá trị tài sản thuần. Quỹ dạng đóng dùng số vốn của mình đầu tư vào các doanh nghiệp hay thị trường chứng khoán.

    Sau đó dùng vốn và lãi thu được để đầu tư trực tiếp. Như vậy quy mô vốn của loại quỹ này chỉ có thể tăng lên  từ các khoản lợi nhuận thu được.

    Quỹ đầu tư dạng mở:

    Loại này, quỹ có thể phát hành thêm chứng chỉ quỹ để tăng vốn khi vẫn còn nhà đầu tư muốn mua và công ty sẵn lòng chuộc lại những chứng chỉ đã phát hành. Công ty cũng sẵn sàng mua lại chứng chỉ của cổ đông với bất cứ số lượng nào và thời gian nào cổ đông muốn.

    2. Đầu tư vào quỹ

    Với các nhà đầu tư không chuyên, khi uỷ thác vốn hay mua chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư, nhà đầu tư có thể đa dạng hoá danh mục đầu tư  với số tiền không lớn.

    Ngoài ra, nhà đầu tư có thể gián tiếp sử dụng được kiến thức và kinh nghiệm của các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp.

    Tham gia vào quỹ, nhà đầu tư có thể theo dõi tình trạng đầu tư của mình nhờ tính minh bạch cao. Luật quy định các quỹ phải báo cáo thay đổi tài sản ròng định kỳ, do vậy nhà đầu tư luôn biết được các tình trạng khoản đầu tư của mình.

    Biên Tập CLB

  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    NKG 11,100 200 15.4
    ACB 2,200 390 25
    SSI 2,100 400 21.5
    TGG 2,000 0 4.71
    TLG 2,000 0 49.4
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    VNM Bằng tiền 14% 28/02/2023
    BCF Bằng tiền 12% 12/01/2023
    SAB Bằng tiền 25% 11/01/2023
    TLG Bằng tiền 15% 11/01/2023
    DGC Bằng tiền 30% 10/01/2023
   • Hiện đang có

    19,532: Thành viên
    1,673,622: Lượt truy cập
    4: Đang truy cập