• KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

   • Bài 10: Các loại hình quỹ đầu tư

    Quỹ đầu tư là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác.

     

    Tất cả các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, chặt chẽ bởi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và cơ quan thẩm quyền khác.

    Tại sao nhà đầu tư sử dụng quỹ đầu tư?

    Nhà đầu tư cá nhân hay pháp nhân thường quyết định đầu tư thông qua quỹ bởi 05 yếu tố:

    o Giảm thiểu rủi ro nhờ đa dạng hóa danh mục đầu tư

    o Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đạt các yêu cầu về lợi nhuận

    o Được quản lý chuyên nghiệp

    o Giám sát chặt chẽ bởi các cơ quan thẩm quyền

    o Tính năng động của quỹ đầu tư.

    Mỗi nhà đầu tư tham gia đầu tư vào quỹ sẽ sở hữu một phần trong tổng danh mục đầu tư của quỹ. Việc nắm giữ này được thể hiện thông qua việc sở hữu các chứng chỉ quỹ đầu tư.

    Các loại hình quỹ đầu tư

    Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều loại hình quỹ đầu tư căn cứ theo các tiêu chí phân loại khác nhau.

    1. Căn cứ vào nguồn vốn huy động:

    Quỹ đầu tư tập thể (quỹ công chúng)

    Là quỹ huy động vốn bằng cách phát hành rộng rãi ra công chúng. Nhà đầu tư có thể là cá nhân  haypháp nhân nhưng đa phần là các nhà đầu tư riêng lẻ.

    Quỹ công chúng cung cấp cho các nhà đầu tư nhỏ phương tiện đầu tư đảm bảo đa dạng hóa đầu tư giảm thiểu rủi ro  và chi phí đầu tư thấp  với hiệu quả cao do tính chuyên nghiệp của đầu tư mang lại.

    Quỹ đầu tư cá nhân (Quỹ thành viên)

    Quỹ này huy động vốn bằng phương thức phát hành riêng lẻ  cho một nhóm nhỏ các nhà đầu tư, có thể được lựa chọn trước, là các cá nhân hay các định chế tài chính hoặc các tập đoàn kinh tế lớn, do vậy tính thanh khoản của quỹ này sẽ thấp hơn quỹ công chúng.

    Các nhà đầu tư vào các quỹ tư nhân thường với lượng vốn lớn, và đổi lại họ có thể tham gia vào trong việc kiểm soát đầu tư của quỹ.

    2. Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn:

    Quỹ đóng

    Đây là hình thức quỹ phát hành chứng chỉ quỹ một lần duy nhất  khi tiến hành huy động vốn cho quỹ và quỹ không thực hiện việc mua lại  cổ phiếu/chứng chỉ đầu tư khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại. Nhằm tạo tính thanh khoản cho loại quỹ này,

    Sau khi kết thúc việc huy động vốn (hay đóng quỹ), các chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

    Các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán để thu hồi vốn cổ phiếu hoặc chứng chỉ đầu tư của mình thông qua thị trường thứ cấp. Tổng vốn huy động của quỹ cố định  và không biến đổi  trong suốt thời gian quỹ hoạt động.

    Hình thức quỹ đóng này mới được áp dụng tại Việt Nam, đó là Quỹ đầu tư VF1  do công ty VFM huy động vốn và quản lý.

    Quỹ mở

    Khác với quỹ đóng, tổng vốn cũa quỹ mở biến động theo từng ngày  giao dịch do tính chất đặc thù của nó là nhà đầu tư được quyền bán lại  chứng chỉ quỹ đầu tư cho quỹ, và quỹ phải mua lại các chứng chỉ theo giá trị thuần vào thời điểm giao dịch.

    Đối với hình thức quỹ này, các giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ được thực hiện trực tiếp  với công ty quản lý quỹ và các chứng chỉ quỹ không được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

    Do việc đòi hỏi tính thanh khoản cao, hình thức quỹ mở này mới chỉ tồn tại ở các nước có nền kinh tế và thị trường chứng khoán phát triển như Châu Âu, Mỹ, Canada… và chưa có mặt tại Việt Nam.

    3. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ:

    Quỹ đầu tư dạng công ty

    Trong mô hình này, quỹ đầu tư là một pháp nhân , tức là một công ty được hình thành theo quy định của pháp luật từng nước.

    Cơ quan điều hành cao nhất của quỹ là hội đồng quản trị do các cổ đông (nhà đầu tư) bầu ra, có nhiệm vụ chính là quản lý toàn bộ hoạt động của quỹ, lựa chọn công ty quản lý quỹ và giám sát hoạt động đầu tư của công ty quản lý quỹ và có quyền thay đổi công ty quản lý quỹ.

    Trong mô hình này, công ty quản lý quỹ hoạt động như một nhà tư vấn đầu tư, chịu trách nhiệm tiến hành phân tích đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và thực hiện các công việc quản trị kinh doanh khác. Mô hình này chưa xuất hiện ở Việt Nam bởi theo quy định của UBCKNN, quỹ đầu tư không có tư cách pháp nhân.

    Quỹ đầu tư dạng hợp đồng

    Đây là mô hình quỹ tín thác đầu tư . Khác với mô hình quỹ đầu tư dạng công ty, mô hình này quỹ đầu tư không phải là pháp nhân. Công ty quản lý quỹ đứng ra thành lập quỹ, tiến hành việc huy động vốn, thực hiện việc đầu tư theo những mục tiêu đã đề ra trong điều lệ quỹ.

    Bên cạnh đó, ngân hàng giám sát có vai trò bảo quản vốn và các tài sản của quỹ, quan hệ giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát được thể hiện bằng hợp đồng giám sát  trong đó quy định quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong việc thực hiện và giám sát việc đầu tư để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

    Nhà đầu tư là những người góp vốn vào quỹ (nhưng không phải là cổ đông  như mô hình quỹ đầu tư dạng công ty) và ủy thác việc đầu tư cho công ty quản lý quỹ để bảo đảm khả năng sinh lợi cao nhất từ khoản vốn đóng góp của họ.

    Biên Tập CLB

  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    HQC 0 18,000 3.99
    SHB 8,500 0 28
    FLC 5,100 1,100 13.2
    TCB 1,650 3,200 52.3
    HDB 200 3,810 34.75
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    13,499: Thành viên
    1,260,921: Lượt truy cập
    2: Đang truy cập