• KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

   • Quy định cơ chế giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam

    1. Hệ thống giao dịch Download
    2. Thời gian giao dịch Download
    3. Đơn vị giao dịch, đơn vị yết giá Download
    4. Biên độ dao động giá, giá tham chiếu, giá đóng cửa Download
    5. Các loại lệnh Download
    6. Sửa, hủy lệnh Download
    7. Quy định giao dịch đối với nhà đầu tư Download
    8. Các ký hiệu giao dịch Download
    9. Thời gian thanh toán Download
    10. Chỉ số Vn Index, VN30 Download
    11. Giao dịch chứng khoán của người đầu tư nước ngoài Download
    12. Danh mục tài liệu tham khảo Download
    12.1 Quy chế Hướng dẫn Giao dịch Chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM; Download
    12.2 Quy định về thời gian giao dịch, biên độ giao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng; Download
    12.3 Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Download
    12.4 Quyết định 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ; Download
    12.5 Quyết định số 41/QĐ-SGDHCM ngày 24/11/2008 của Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định giao dịch trực tuyến tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; Download
    12.6 Quyết định 46/QĐ-VSD ngày 22/05/2014 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; Download
    12.7 Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01/06/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn giao dịch chứng khoán
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    NKG 11,100 200 15.4
    ACB 2,200 390 25
    SSI 2,100 400 21.5
    TGG 2,000 0 4.71
    TLG 2,000 0 49.4
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    VNM Bằng tiền 14% 28/02/2023
    BCF Bằng tiền 12% 12/01/2023
    SAB Bằng tiền 25% 11/01/2023
    TLG Bằng tiền 15% 11/01/2023
    DGC Bằng tiền 30% 10/01/2023
   • Hiện đang có

    19,532: Thành viên
    1,673,641: Lượt truy cập
    4: Đang truy cập