• Tin tức & Sự kiện

   • Lịch trả cổ tức từ 15-31/12

    Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2014.    * Ngày 16/12/2014, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

    * Ngày 19/12/2014, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Cần Đơn (mã SJD-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 22%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng).

    * Ngày 19/12/2014, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

    * Ngày 19/12/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An (mã PXA-HNX) trả cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng).

    * Ngày 22/12/2014, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp Đà Nẵng (mã DAE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

    * Ngày 22/12/2014, Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà (mã BHS-HOSE) chi cổ tức niên độ 2014 (từ 1/1/2014 đến 30/6/2014) với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).  

    * Ngày 22/12/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (mã CEO-HNX) thanh toán cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

    * Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2014 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

    * Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2012 và chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỉ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Trong đó: trả cổ tức đợt 2 năm 2012 là 5%/cổ phiếu và trả cổ tức năm 2013 là 5%/cổ phiếu.

    * Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

    * Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An (mã HOT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

    * Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

    * Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (mã SDG-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 20%/cp (1 cp được nhận 2.000 đồng).

    * Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

    * Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (mã CMI-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

    * Ngày 25/12/2014, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

    * Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

    * Ngày 25/12/2014, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2014 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

    * Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) thông báo điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2013 sang ngày 25/12 thay vì ngày 25/11/2014 như đã thông báo do công ty ưu tiên thanh toán các khoản nợ cũ (lãi suất cao) đến hạn năm 2014.

    * Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HOSE) thông báo việc thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền của cổ phiếu SGC sang ngày 25/12/2014 thay vì ngày 5/1/2015 như đã thông báo do công ty đã thu xếp được nguồn tiền sớm.

    * Ngày 26/12/2014, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

    * Ngày 29/12/2014, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

    * Ngày 29/12/2014, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex (mã PJT-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2014 với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).  

    * Ngày 29/12/2014, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

    * Ngày 30/12/2014, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

    * Ngày 30/12/2014, Công ty Cổ phần Ô tô TMT (mã TMT-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

    * Ngày 30/12/2014, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE) chi tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng  tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

    * Ngày 31/12/2014, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

    * Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HOSE) thông báo thay đổi lần 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền sang ngày 31/12/2014 thay vì ngày 31/10/2014 do các nguồn tài chính đang tập trung cho các dự án triển khai vào cuối năm. Vì vậy, công ty chưa thu xếp tài chính kịp để chi trả cho cổ đông cổ tức bằng tiền năm 2013.

    * Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE-HNX) thông báo việc thay đổi lần 3 thời gian chi trả cổ tức năm 2011 và năm 2012 bằng tiền của cổ phiếu SDE sang ngày 31/12/2014 thay vì ngày 28/11/2014 như đã thông báo do hiện nay, nguồn chi trả cổ tức của công ty phụ thuộc vào nguồn thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành từ phía chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại việc thanh toán đang trong quá trình hoàn tất, do đó làm ảnh hưởng đến nguồn kinh phí chi trả cổ tức của công ty.

     

    Biên Tập CLB

  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    SHB 8,070 0 16.4
    CVNM2014 0 7,670 2.65
    VND 0 4,550 26.1
    AGR 0 4,200 11.25
    HAG 3,350 0 5.53
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    11,530: Thành viên
    1,160,440: Lượt truy cập
    18: Đang truy cập