• Tin tức & Sự kiện

   • Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/12

    Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

    Lịch sự kiện

    VCS: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền (20%)

    STC: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền (13%) và Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

    SSC: Ngày GDKHQ Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 03/2013 (10%)

    TTF: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

    QHD: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền (20%)

    GTA: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

    PPC: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (8%)

    Tin doanh nghiệp

    PVD - Tổng CTCP Khoan & Dịch vụ Dầu khí – PV Drilling - Doanh thu cả năm 2014 ước đạt 19.500 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch. Lãi trước thuế là 3.050 tỷ đồng, vượt hơn 40% kế hoạch năm. Lãi sau thuế là 2.300 tỷ đồng, vượt 39% và nộp ngân sách nhà nước ước đạt 3.200 tỷ đồng.

    TAC - CTCP Dầu thực vật Tường An - Lên kế hoạch sản lượng tiêu thụ trong năm 2015 là 163.000 tấn, doanh thu dự kiến đạt 4.320 tỷ đồng, tăng 5,37% so với kế hoạch doanh thu của năm 2014 (là 4.100 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế và cổ tức kế hoạch năm 2015 vẫn tương tự như kế hoạch của năm 2014, cụ thể là lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 50 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức 16%.

    DXP - CTCP Cảng Đoạn Xá – Đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với tổng doanh thu 160 tỷ, lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng và cổ tức tỷ lệ 30%.

    Năm 2014, DXP dự kiến tổng doanh thu 168 tỷ, đạt 99% kế hoạch, bằng 84% so với thực hiện năm 2013; tổng lợi nhuận trước thuế 45 tỷ, đạt 90% kế hoạch, bằng 63% so với thực hiện năm 2013.

    HAR - CTCP Đầu tư Thương mại BĐS An Dương Thảo Điền - Sẽ tiến hành góp 35,5 tỷ đồng (tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Long Sơn.

    BVH - Tập đoàn Bảo Việt – HĐQT thống nhất quyết định việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Khối đối với các ông Lê Hải Phong (Giám đốc khối Quản lý Tài chính), ông Dương Đức Chuyển (Giám đốc khối Đầu tư), ông Hoàng Việt Hà (Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động).

    Đồng thời quyết định bổ nhiệm ông Đậu Minh Lâm làm Giám đốc Khối Đầu tư trong 5 năm kể từ ngày 25/12/2014. Ngoài ra, do ông Phan Kim Bằng từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát và chuyển sang làm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát BVH đã đề cử ông Nguyễn Ngọc Thụy làm Trưởng Ban Kiểm soát thay thế kể từ ngày 25/12/2014.

    SSI - CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Đã hoàn tất giao dịch mua 111.730 cổ phiếu và bán 15.000 cổ phiếu, đồng thời nhận tài sản ủy thác đầu tư 615.180 cổ phiếu PDN của CTCP Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN), do đó tăng sở hữu trực tiếp lên 20,01%, ứng với 2.470.251 cổ phiếu PDN. Như vậy, PDN đã trở thành công ty liên kết của SSI trên BCTC hợp nhất.

    DXG - CTCP Dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh – HĐQT quyết định cử ông Hồ Anh Tuấn là người đại diện 99,97% vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hà Thuận, thay cho ông Lương Trí Thìn kể từ 25/12/2014.

    HAI - CTCP Nông dược HAI – HĐQT đã thông qua chủ trương thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển địa ốc HAI với vốn điều lệ 100 tỷ đồng do HAI góp toàn bộ 100% vốn. Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc HAI Ngô Văn Thu là người đại diện phần vốn này.

    SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội - Ngày 6/1 sẽ chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế của SHS. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1/2015, tại Trụ sở của Công ty.

    EBS - CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội - Ngày 7/1 sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 10/2/2015, địa điểm và nội dung họp HĐQT sẽ thông báo sau.

    API - CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Quyết định bổ nhiệm ông Trần Vũ Phương giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 1/1/2015. Theo đó, ông Phương sẽ tiếp nhận công tác bàn giao công việc của Công ty từ ông Nguyễn Duy Khánh kể từ ngày 20/12/2014.

    BHS - CTCP Đường Biên Hòa - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Kỹ thuật sản xuất đối với ông Lê Quang Hải và bầu thay thế vị trí này là ông Nguyễn Thành Khiêm kể từ ngày 01/01/2015.

    PSD - CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí - Ngày 07/01 GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%. Thời gian thực hiện 26/01/2015.

    VNT - CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương - Ngày 05/01 GDKHQ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện 22/01/2015.

    Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

    IDI - CTCP Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia - IDI - Từ 26/11 đến 25/12, CTCP Chứng khoán MB (MBS) chỉ bán được 1.779.720 cổ phiếu trong tổng số 3.324.954 cổ phiếu đăng ký do chưa đạt mức giá kỳ vọng, nên giảm sở hữu từ 3.324.954 đơn vị, tỷ lệ 7,29%, xuống còn 1.545.234 đơn vị, tỷ lệ 3,39% vốn, do đó không còn là cổ đông lớn của IDI kể từ ngày 25/12/2014.

    GTN - CTCP Đầu tư và sản xuất Thống Nhất - Trong 2 ngày 17/12 và 22/12, cổ đông Nguyễn Văn Tuấn đã bán hết toàn bộ 3,26 triệu cổ phiếu đang nắm giữ. Người có liên quan đến ông Tuấn là bà Dương Thị Hồng Hạnh (vợ) hiện vẫn đang nắm giữ 3,2 triệu cổ phiếu GTN, tương đương 4,71% vốn của GTN.

    DBT - CTCP Dược phẩm Bến Tre - Ngày 23/12, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), tổ chức có liên quan đến ông Võ Minh Tân, Phó Chủ tịch HĐQT đã bán xong toàn bộ 2,38 triệu cổ phiếu DBT, tương ứng tỷ lệ sở hữu 34% vốn. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 0 cổ phiếu DBT.

    FPT - CTCP FPT - Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, tổ chức có liên quan đến ông Lê Song Lai, Thành viên HĐQT đã mua 318.710 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu FPT đăng ký mua. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 318.710 cổ phiếu FPT, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,09% vốn.

    HOT - CTCP Du lịch dịch vụ Hội An - Vào ngày 22/12, ông Nguyễn Lưu Thụy, Thành viên HĐQT đã bán xong 964.481 cổ phiếu HOT như đăng ký, qua đó hoàn tất viêc thoái hết 12,06% vốn tại Công ty.

    NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM, cổ đông lớn đã mua 500.000 cổ phiếu NBB. Qua đó, tổ chức này nâng lượng cổ phiếu NBB nắm giữ từ 5.041.805 cổ phiếu, tỷ lệ 9,41% lên 5.541.805 cổ phiếu, tỷ lệ 10,34%.

    PVL - CTCP Địa ốc Dầu khí - CTCP Đầu tư Xây dựng SaigonLand đã mua 3 triệu cổ phiếu. Qua đó, tổ chức này nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PVL từ 0% lên 6% và chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty từ ngày 28/11. Trước giao dịch, tổ chức này nắm giữ 0 cổ phiếu PVL.

    Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

    SBC - CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn - Nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư, CTCP Quản lý quỹ Lộc Việt, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Chương, Thành viên ban kiểm soát đăng ký bán toàn bộ 199.240 cổ phiếu SBC. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 30/12 đến ngày 28/1/2015.

     

    DNM - Tổng CTCP Y tế DANAMECO - Ông Nguyễn Kiệm, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 49.053 cổ phiếu trong tổng số 99.053 cổ phiếu DNM theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 29/12 đến ngày 27/1/2015.

    TPP - CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến - Từ ngày 30/12 đến ngày 28/1/2015, ông Lê Minh Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 300.000 cổ phiếu TPP theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện ông Cường đang nắm giữ 1.677.429 cổ phiếu TPP, tương ứng tỷ lệ sở hữu 11,18% vốn.

    Biên Tập CLB

  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    FLC 8,280 1,000 7.15
    ACM 5,000 0 2
    VND 0 4,750 24.3
    VRE 3,750 0 34.45
    SHB 3,700 0 15.6
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    11,535: Thành viên
    1,160,951: Lượt truy cập
    4: Đang truy cập