• VRE

     • 33.8

     • -0.65 (-1.89%)

    • Tham chiếu 34.45
     Mở cửa 34
     Cao nhất 34.5
     Thấp nhất 33.6
     Khối lượng 228,790 cp
     Cao nhất 52 tuần 37.8
     Thấp nhất 52 tuần 17.7
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 582,313.33 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành