• Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư

     • BII

     • 21.9

     • -2.4 (-9.88%)

    • Tham chiếu 24.3
     Mở cửa 21.9
     Cao nhất 23
     Thấp nhất 21.9
     Khối lượng 3,486,212 cp
     Cao nhất 52 tuần 31
     Thấp nhất 52 tuần 1
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 4,570,877.3 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành