• AGG

     • 28.25

     • 0 (0%)

    • Tham chiếu 28.25
     Mở cửa ---
     Cao nhất 28.25
     Thấp nhất 27.85
     Khối lượng 9,060 cp
     Cao nhất 52 tuần 51.9
     Thấp nhất 52 tuần 28.1
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 10,085 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành