• BCM

     • 58.2

     • 0.2 (0.34%)

    • Tham chiếu 58
     Mở cửa 58
     Cao nhất 58.2
     Thấp nhất 57.8
     Khối lượng 3,520 cp
     Cao nhất 52 tuần 61
     Thấp nhất 52 tuần 33.6
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 12,444.67 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành