• AAV

     • 26.6

     • 0.2 (0.76%)

    • Tham chiếu 26.4
     Mở cửa 26.4
     Cao nhất 27.8
     Thấp nhất 26.4
     Khối lượng 1,358,425 cp
     Cao nhất 52 tuần 27
     Thấp nhất 52 tuần 7
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 1,181,531.93 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành