• AAV

     • 3.9

     • 0 (0%)

    • Tham chiếu 3.9
     Mở cửa 3.9
     Cao nhất 3.9
     Thấp nhất 3.8
     Khối lượng 189,200 cp
     Cao nhất 52 tuần 23.3
     Thấp nhất 52 tuần 2.8
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 188,260 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành