• Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O

     • CEO

     • 62.7

     • 5.7 (10%)

    • Tham chiếu 57
     Mở cửa 55
     Cao nhất 62.7
     Thấp nhất 51.8
     Khối lượng 7,706,226 cp
     Cao nhất 52 tuần 92.5
     Thấp nhất 52 tuần 7.7
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 8,021,084.23 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành