• KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

   • Bài 2: Tầm quan trọng kiến thức tài chính

    Nếu bạn đang tự kinh doanh hoặc làm việc cho một tổ chức, bạn cần phải hiểu tin tức về tài chính, dữ liệu, tài liệu và báo cáo, có kiến thức tài chính sẽ  giúp bạn hiểu làm thế nào tổ chức của bạn hoạt động như thế nào, cũng như với nền kinh tế và các tổ chức khác.
    Kiến thức tài chính cho thành công trong kinh doanh

    Như một nhà lãnh đạo kinh doanh, bạn cần để có thể phát hiện các xu hướng nhất định trong nền kinh tế. Nếu có một cuộc suy thoái, bạn cần phải biết làm thế nào để phản ứng. Hầu hết các doanh nghiệp biết đây là thời điểm để cắt giảm chi phí và sản xuất.

    Ý nghĩa

    Nếu không có kiến thức tài chính thích hợp, nhiều doanh nghiệp sẽ thất bại tương đối nhanh chóng. Điều này xảy ra quá thường xuyên với các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người không có kiến thức về kinh doanh, kiến thức tài chính.

    Đối thủ cạnh tranh

    Kiến thức tài chính giúp cho bạn song hành của các hoạt động và xu hướng của các đối thủ cạnh tranh của bạn. Bạn có thể sử dụng kiến thức này để xem liệu một đối thủ cạnh tranh đang làm một đầu tư tốt. Nếu đối thủ cạnh tranh của bạn đưa ra quyết định kinh doanh hợp lý, bạn có thể muốn thực hiện một động thái để giữ cho một đối thủ cạnh tranh chia sẻ với thị trường của bạn.

    Cân nhắc

    Kiến thức tài chính sẽ giúp bạn giải thích báo cáo tài chính, tài liệu và báo cáo. Bạn có thể xác định tình hình tài chính của một tổ chức bằng cách đọc, giải thích và đánh giá các báo cáo tài chính của tổ chức.

    Thay đổi

    Lãnh đạo công ty luôn nhìn vào những con số hiển thị trên bảng cân đối, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền mặt để họ sẽ biết làm thế nào để tương tác với những thay đổi trong giá cả của các nhà cung cấp, kinh tế, đối thủ cạnh tranh và môi trường.

     BQT Sưu tầm

  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    SHB 8,070 0 16.4
    CVNM2014 0 7,670 2.65
    VND 0 4,550 26.1
    AGR 0 4,200 11.25
    HAG 3,350 0 5.53
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    11,530: Thành viên
    1,160,372: Lượt truy cập
    11: Đang truy cập