• ASG

     • 23.5

     • 0 (0%)

    • Tham chiếu 23.5
     Mở cửa ---
     Cao nhất 23.6
     Thấp nhất 23.4
     Khối lượng 50 cp
     Cao nhất 52 tuần 30.4
     Thấp nhất 52 tuần 23.35
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 386 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành