• APH

     • 7.66

     • -0.04 (-0.52%)

    • Tham chiếu 7.7
     Mở cửa 7.79
     Cao nhất 7.79
     Thấp nhất 7.53
     Khối lượng 151,670 cp
     Cao nhất 52 tuần 30.5
     Thấp nhất 52 tuần 5.55
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 91,266.33 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành