• APH

     • 44.2

     • -0.2 (-0.45%)

    • Tham chiếu 44.4
     Mở cửa 44.6
     Cao nhất 44.9
     Thấp nhất 44.1
     Khối lượng 185,600 cp
     Cao nhất 52 tuần 92.4
     Thấp nhất 52 tuần 43.2
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 421,498.33 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành