• ABR

     • 9

     • -0.4 (-4.26%)

    • Tham chiếu 9.4
     Mở cửa ---
     Cao nhất 9
     Thấp nhất 9
     Khối lượng 120 cp
     Cao nhất 52 tuần 21.6
     Thấp nhất 52 tuần 7.72
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 93.67 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành