• Tin tức & Sự kiện

   • Thêm doanh thu từ điện, nhiên liệu, REE báo lãi hợp nhất 258 tỷ đồng trong quý 2/2015

    Điểm nhấn trong kết quả kinh doanh quý 2 này là doanh thu tài chính tăng mạnh và đạt 232 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức được chia là 213 tỷ. Sau khi trừ đi cổ tức đã ghi nhận, REE ghi nhận khoản lỗ 109 tỷ từ công ty liên doanh, liên kết.

    Theo đó, doanh thu thuần quý 2 của REE đạt 684 tỷ đồng - tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn hàng bán giảm gần 4%, tỷ lệ giá vốn/doanh thu chỉ còn gần 63% thay vì hơn 72% như cùng kỳ nên lợi nhuận gộp tăng trên 47% và đạt 254 tỷ đồng.

     

     

     

    Điểm nhấn trong kết quả kinh doanh quý 2 này là doanh thu tài chính tăng mạnh và đạt 232 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức được chia là 213 tỷ. Sau khi trừ đi cổ tức đã ghi nhận, REE ghi nhận khoản lỗ 109 tỷ từ công ty liên doanh, liên kết. Cùng kỳ năm trước, khoản lỗ này là 70 tỷ.

    Chi phí quản lý tăng vọt lên 41 tỷ đồng nhưng là do cùng kỳ năm trước công ty hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi từ công ty liên kết với số tiền 28,4 tỷ đồng. Trong quý 2/2015, công ty thực hiện phân bổ lợi thế thương mại khoản đầu tư vào CTCP Thủy điện Thác Bà trong khi cùng kỳ năm trước chưa phát sinh. Nếu loại trừ các yếu tố này, chi phí quản lý của công ty ở mức cùng kỳ năm trước.

    Kết quả cuối cùng, REE đạt 258 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2015 - tăng 25,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý II đạt 238 tỷ đồng, tăng 15,5%.

     

    Theo giải trình của REE, lợi nhuận quý II tăng chủ yếu do lợi nhuận ghi nhận tương ứng từ kết quả kinh doanh cũng như được ghi nhận của công ty liên kết tăng so với cùng kỳ. Trong đó, ảnh hưởng tăng trọng yếu quý này đến từ các công ty liên kết thuộc lĩnh vực điện - nhiên liệu tăng 85 tỷ đồng: CTCP Nhiệt điện Phả Lại và CTCP Than Đèo Nai (cùng kỳ năm trước lỗ). So với cùng kỳ năm trước chưa phát sinh khoản đầu tư liên kết vào CTCP Thủy điện sông Ba Hạ, năm nay, công ty này tiếp tục lỗ nên kết quả lợi nhuận từ liên kết của mảng Điện-Nhiên liệu giảm 16 tỷ đồng.

    6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.360 tỷ đồng - tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 406 tỷ - giảm 7% so với 6 tháng đầu năm 2014. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 382,5 ty đồng - giảm 12,6% so với cùng kỳ.

    Như vậy so với kế hoạch năm 2015 là 2.777 tỷ đồng doanh thu và 937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, REE đã hoàn thành 48,9% doanh thu và 43,3% lợi nhuận.

  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    NKG 11,100 200 15.4
    ACB 2,200 390 25
    SSI 2,100 400 21.5
    TGG 2,000 0 4.71
    TLG 2,000 0 49.4
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    VNM Bằng tiền 14% 28/02/2023
    BCF Bằng tiền 12% 12/01/2023
    SAB Bằng tiền 25% 11/01/2023
    TLG Bằng tiền 15% 11/01/2023
    DGC Bằng tiền 30% 10/01/2023
   • Hiện đang có

    19,532: Thành viên
    1,673,588: Lượt truy cập
    6: Đang truy cập