• FTM

     • 2.73

     • -0.03 (-1.09%)

    • Tham chiếu 2.76
     Mở cửa 2.77
     Cao nhất 2.79
     Thấp nhất 2.72
     Khối lượng 28,610 cp
     Cao nhất 52 tuần 4.45
     Thấp nhất 52 tuần 1.22
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 47,367.33 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành