• FTM

     • 6.42

     • 0.36 (5.94%)

    • Tham chiếu 6.06
     Mở cửa 6.06
     Cao nhất 6.45
     Thấp nhất 6.05
     Khối lượng 123,120 cp
     Cao nhất 52 tuần 6.42
     Thấp nhất 52 tuần 1.24
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 129,574 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành