• AAT

     • 4.98

     • -0.02 (-0.4%)

    • Tham chiếu 5
     Mở cửa ---
     Cao nhất 5.02
     Thấp nhất 4.97
     Khối lượng 28,910 cp
     Cao nhất 52 tuần 15.15
     Thấp nhất 52 tuần 4.79
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 45,003 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành