• AAT

     • 22.35

     • -0.15 (-0.67%)

    • Tham chiếu 22.5
     Mở cửa 22.55
     Cao nhất 22.6
     Thấp nhất 22.1
     Khối lượng 36,770 cp
     Cao nhất 52 tuần 23
     Thấp nhất 52 tuần 11
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 106,824 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành