• Công ty Cổ phần Bamboo Capital

     • BCG

     • 15.75

     • 0.3 (1.94%)

    • Tham chiếu 15.45
     Mở cửa 15.45
     Cao nhất 16.1
     Thấp nhất 14.7
     Khối lượng 140,520 cp
     Cao nhất 52 tuần 15.8
     Thấp nhất 52 tuần 4.19
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 182,920.33 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành