• AST

     • 54.3

     • 0 (0%)

    • Tham chiếu 54.3
     Mở cửa ---
     Cao nhất 55.5
     Thấp nhất 53.3
     Khối lượng 3,020 cp
     Cao nhất 52 tuần 65.6
     Thấp nhất 52 tuần 45.2
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 3,857 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành