• Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

     • HVN

     • 12.85

     • -0.05 (-0.39%)

    • Tham chiếu 12.9
     Mở cửa 12.95
     Cao nhất 12.95
     Thấp nhất 12.75
     Khối lượng 89,660 cp
     Cao nhất 52 tuần 25.45
     Thấp nhất 52 tuần 8.61
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 124,889 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành