• Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển TPHCM

     • HDB

     • 34.2

     • 0.5 (1.48%)

    • Tham chiếu 33.7
     Mở cửa 33.65
     Cao nhất 34.45
     Thấp nhất 33.4
     Khối lượng 384,450 cp
     Cao nhất 52 tuần 37.4
     Thấp nhất 52 tuần 21.45
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 381,677 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành