• CVNM2014

     • 0.87

     • -0.07 (-7.45%)

    • Tham chiếu 0.94
     Mở cửa 0.42
     Cao nhất 0.94
     Thấp nhất 0.42
     Khối lượng 370 cp
     Cao nhất 52 tuần 3.34
     Thấp nhất 52 tuần 0.8
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 3,966 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành