• CVHM2110

     • 1.36

     • 0 (0%)

    • Tham chiếu 1.36
     Mở cửa 1.36
     Cao nhất 1.39
     Thấp nhất 1.33
     Khối lượng 13,460 cp
     Cao nhất 52 tuần 1.56
     Thấp nhất 52 tuần 1.24
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 56,217.33 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành