• CTCB2110

     • 0.81

     • -0.11 (-11.96%)

    • Tham chiếu 0.92
     Mở cửa ---
     Cao nhất 0.96
     Thấp nhất 0.79
     Khối lượng 18,300 cp
     Cao nhất 52 tuần 1.45
     Thấp nhất 52 tuần 0.81
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 39,169.67 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành