• CMWG2104

     • 6.45

     • -0.15 (-2.27%)

    • Tham chiếu 6.6
     Mở cửa 6.35
     Cao nhất 6.45
     Thấp nhất 6.1
     Khối lượng 5,280 cp
     Cao nhất 52 tuần 11
     Thấp nhất 52 tuần 3.37
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 8,031.33 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành