• CMSN2108

     • 1.08

     • 0.04 (3.85%)

    • Tham chiếu 1.04
     Mở cửa ---
     Cao nhất 1.19
     Thấp nhất 1.02
     Khối lượng 7,160 cp
     Cao nhất 52 tuần 1.31
     Thấp nhất 52 tuần 1
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 11,811 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành