• CFPT2107

     • 0.78

     • -0.04 (-4.88%)

    • Tham chiếu 0.82
     Mở cửa 0.67
     Cao nhất 0.8
     Thấp nhất 0.67
     Khối lượng 34,840 cp
     Cao nhất 52 tuần 1.23
     Thấp nhất 52 tuần 0.78
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 54,005.67 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành