• BCF

     • 37.2

     • 0.1 (0.27%)

    • Tham chiếu 37.1
     Mở cửa 37.2
     Cao nhất 37.2
     Thấp nhất 37.1
     Khối lượng 700 cp
     Cao nhất 52 tuần 43
     Thấp nhất 52 tuần 34.6
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 1,016.67 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành