• ADG

     • 38

     • 1.2 (3.26%)

    • Tham chiếu 36.8
     Mở cửa ---
     Cao nhất 39.2
     Thấp nhất 36.7
     Khối lượng 3,310 cp
     Cao nhất 52 tuần 52.2
     Thấp nhất 52 tuần 22.95
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 826.33 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành