• Lịch chia cổ tức

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày GDKHQ Ngày đăng ký
    cuối cùng
    Ngày thực hiện Ghi chú
    CTF Bằng tiền 10% 27/10/2017 30/10/2017 20/11/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    HU1 Bằng tiền 6% 26/10/2017 27/10/2017 20/11/2017 600 đồng/cổ phiếu
    FUCTVGF1 Bằng tiền 10% 07/11/2017 08/11/2017 20/11/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    SRC Bằng tiền 6% 01/11/2017 02/11/2017 17/11/2017 600 đồng/cổ phiếu
    PPS Bằng tiền 14.2% 23/10/2017 24/10/2017 15/11/2017 1.420 đồng/cổ phiếu
    SJD Bằng tiền 23% 27/10/2017 30/10/2017 15/11/2017 2.300 đồng/cổ phiếu
    DIG Bằng tiền 4.5% 30/10/2017 31/10/2017 15/11/2017 450 đồng/cổ phiếu
    ASP Bằng tiền 2% 24/10/2017 25/10/2017 15/11/2017 200 đồng/cổ phiếu
    TMS Bằng tiền 5% 19/10/2017 20/10/2017 13/11/2017 500 đồng/cổ phiếu
    DAG Bằng tiền 5% 13/10/2017 16/10/2017 10/11/2017 500 đồng/cổ phiếu
    NLG Bằng tiền 2.25% 13/10/2017 16/10/2017 10/11/2017 225 đồng/cổ phiếu
    PGS Bằng tiền 10% 24/10/2017 25/10/2017 10/11/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    SHA Bằng tiền 3% 27/10/2017 30/10/2017 08/11/2017 300 đồng/cổ phiếu
    PVS Bằng tiền 5% 28/09/2017 29/09/2017 30/10/2017 500 đồng/cổ phiếu
    HTV Bằng tiền 12% 26/09/2017 27/09/2017 27/10/2017 1.200 đồng/cổ phiếu
    L35 Bằng tiền 5% 13/10/2017 16/10/2017 27/10/2017 500 đồng/cổ phiếu
    BBS Bằng tiền 10% 13/10/2017 16/10/2017 27/10/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    SLS Bằng tiền 55% 11/10/2017 12/10/2017 27/10/2017 5.500 đồng/cổ phiếu
    DHA Bằng tiền 10% 11/10/2017 12/10/2017 27/10/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    VDP Bằng tiền 10% 09/10/2017 10/10/2017 25/10/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    MAC Bằng tiền 5% 06/10/2017 09/10/2017 25/10/2017 500 đồng/cổ phiếu
    VDP Bằng tiền 10% 09/10/2017 10/10/2017 25/10/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    HLD Bằng tiền 15% 06/10/2017 09/10/2017 25/10/2017 1.500 đồng/cổ phiếu
    VID Bằng tiền 10% 06/10/2017 09/10/2017 25/10/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    TV4 Bằng tiền 8% 13/10/2017 16/10/2017 25/10/2017 800 đồng/cổ phiếu
    TTH Bằng tiền 10% 25/09/2017 26/09/2017 25/10/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    TTH Cổ phiếu 10:3 25/09/2017 26/09/2017 25/10/2017 Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới
    VNC Bằng tiền 7% 14/09/2017 15/09/2017 24/10/2017 700 đồng/cổ phiếu
    TKC Bằng tiền 10% 26/09/2017 27/09/2017 24/10/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
    BBC Bằng tiền 10% 05/10/2017 06/10/2017 20/10/2017 1.000 đồng/cổ phiếu
  • Đăng Nhập
   • Tên đăng nhập
   • Mật khẩu
   Đăng ký | Quên mật khẩu?
   • Cổ phiếu HOT trên sàn ảo

   • Mã CK KL mua (CP) KL bán (CP) Giá
    SHB 8,070 0 16.4
    CVNM2014 0 7,670 2.65
    VND 0 4,550 26.1
    AGR 0 4,200 11.25
    HAG 3,350 0 5.53
   • Lịch chia cổ tức »

   • Mã CK Hình thức Tỷ lệ Ngày
    thực hiện
    CEE Bằng tiền 10% 18/01/2018
    TIX Bằng tiền 10% 27/12/2017
    DPR Bằng tiền 10% 25/12/2017
    FTM Bằng tiền 5% 20/12/2017
    IMP Bằng tiền 5% 19/12/2017
   • Hiện đang có

    11,530: Thành viên
    1,160,368: Lượt truy cập
    12: Đang truy cập