• VTZ

     • 15.3

     • -1.7 (-10%)

    • Tham chiếu 17
     Mở cửa 15.3
     Cao nhất 16.5
     Thấp nhất 15.3
     Khối lượng 92,900 cp
     Cao nhất 52 tuần 17.9
     Thấp nhất 52 tuần 14.9
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 273,616.67 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành