• Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

     • TCB

     • 50.8

     • -0.3 (-0.59%)

    • Tham chiếu 51.1
     Mở cửa 51
     Cao nhất 51.4
     Thấp nhất 50.6
     Khối lượng 1,403,000 cp
     Cao nhất 52 tuần 58
     Thấp nhất 52 tuần 18.15
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 2,227,659 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành