• Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

     • JVC

     • 8.45

     • 0.02 (0.24%)

    • Tham chiếu 8.43
     Mở cửa 8.1
     Cao nhất 8.7
     Thấp nhất 8.02
     Khối lượng 143,720 cp
     Cao nhất 52 tuần 12.6
     Thấp nhất 52 tuần 3.42
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 571,072.67 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ 242 tỷ đồng

  Các công ty cùng nhóm ngành