• CKDH2107

     • 1.27

     • 0.01 (0.79%)

    • Tham chiếu 1.26
     Mở cửa 1.11
     Cao nhất 1.27
     Thấp nhất 1.02
     Khối lượng 16,490 cp
     Cao nhất 52 tuần 2
     Thấp nhất 52 tuần 0.88
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 38,244.67 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành