• CFPT2101

     • 3.1

     • -0.05 (-1.59%)

    • Tham chiếu 3.15
     Mở cửa 3.2
     Cao nhất 3.2
     Thấp nhất 3.1
     Khối lượng 8,180 cp
     Cao nhất 52 tuần 4.2
     Thấp nhất 52 tuần 2.5
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 19,539.64 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành