• CEE

     • 15.4

     • -0.2 (-1.28%)

    • Tham chiếu 15.6
     Mở cửa 15.4
     Cao nhất 15.6
     Thấp nhất 15.4
     Khối lượng 560 cp
     Cao nhất 52 tuần 21
     Thấp nhất 52 tuần 12
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 287.33 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành