• CEE

     • 12.3

     • 0 (0%)

    • Tham chiếu 12.3
     Mở cửa ---
     Cao nhất ---
     Thấp nhất ---
     Khối lượng ---
     Cao nhất 52 tuần 21
     Thấp nhất 52 tuần ---
    • EPS ---
     P/E ---
     KL trung bình 30 ngày 117 cp
     KL đang niêm yết ---
     KL đang lưu hành ---
     Vốn hoá thị trường ---
     Vốn điều lệ ---

  Các công ty cùng nhóm ngành